Hjem Eksistens Psykologi Ydelser Emner/Grupper Artikler Mail

Frihed
-er det noget der kommer eller går?
-noget vi tager eller noget vi får?
-noget vi har eller noget vi sår?

I medierne kan vi ofte læse om hvordan vi forkælede vesterlændinge ikke kan finde ud af bruge vores frihed til at træffe beslutninger og tage ansvar for vores eget liv – på trods af de mange valgmuligheder vi tilbydes!

Især unge mennesker er en udskældt gruppe i denne forbindelse.

  • Er det rigtigt, at vi ikke tager ansvar for vores eget liv og forsøger at anvende vores muligheder?
  • Er det et paradoks, at vi kan have vanskeligheder med det, eller er der netop en sammenhæng mellem at opleve friheden som både en gave og en opgave?

Hvordan kan vi støtte os selv og hinanden i at acceptere hver vores måder at møde denne frihed på?

Ring og hør nærmere om hvordan emnet kan blive del af din Workshop, dit kursus, din undervisning, din supervision, dine Samtaler; individuelt eller i grupper.

Læs mere i artiklen "Frihed". Download PDF >>>


Motivation - et ubehjælpeligt ord
Man taler ofte om at være motiveret som noget almenforståeligt, noget man kan være eller ikke være: Eleven kan være motiveret for at lære eller ej. Dagpenge modtageren kan være mere eller mindre motiveret for at søge job. Eller klientens motivation for at ændre sig kan være tvivlsom.

Man kan også sætte sig i rollen som dén, der skal motivere et andet menneske. Læreren skal skabe rammerne for et eleverne bliver motiverede for at lære. Socialrådgiveren skal gøre dagpengemodtageren motiveret for at komme i arbejde. Eller terapeuten skal støtte klientens motivation for at ændre sig.

Vi bruger begrebet motivation, i professionelle sammenhænge, såvel som i daglige tale i hverdagen. Som noget selvfølgeligt vi alle forstår. Imidlertid har begrebet utallige definitioner afhængig af hvem og hvor man spørger, og det giver mere anledning til forvirring end selvfølgeligheder. Så det er spøgsmålet, om en sådan sprogbrug egentlig beriger vores synsfelt af det sammensatte og varierede liv, hvert enkelt menneske lever – og ydermere er det spørgsmålet, om en sådan sprogbrug får konsekvenser for dialogen mellem hjælpsøgende og hjælper?

Læs mere i artiklen "Motivation – et ubehjælpeligt ord". Download PDF >>>


Mennesker med fokus på kost- og motionsvaner
Kender du det der med at alt hvad du foretager dig eller udlader at gøre netop har sin begrundelse i dit fokus på kost- og motionsvaner? Du fravælger måske at deltage i sociale sammenhænge, fordi du så ikke rigtigt kan kontrollere, hvad du spiser? Eller du foretrækker at spise alene, så du bedre kan tage for dig af retterne uden de andres vurderende blikke? Måske er du i tvivl om hvorfor du altid mærker trangen til at løbetræne efter samvær med andre mennesker? Eller du vil gerne blive klogere på sammenhænge mellem din vægtforøgelse og perioder af vekslen mellem uro og tomhed?

Med udgangspunkt i eksistenspsykologiske temaer som frihed/tryghed, ansvar og den frie vilje vil jeg skabe rammerne for at du kan undersøge den måde du forstår og lever dit liv på. Fokus er rettet mod dine aktuelle interesser og problemstillinger og mod dine forestillinger om fremtiden.

Gennem dialog, oplæg, små strukturerede øvelser og stemningsoplevelser får du mulighed for at dele dine oplevelser og erfaringer med andre i en lignende situation.

Der er opstart af nye grupper i uge 39 og 40. Mandage kl.17-19.30 eller tirsdage kl.18.30-21. Første gang mandag den 20/9 eller tirsdag den 28/9. Forløbet strækker sig over 8 gange hver 14. dag. Prisen for hele forløbet er 1895 kr.

Der er mulighed for individuel vejledning undervejs og efter gruppens afslutning.

Ring og hør nærmere. Du er også velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe og en gratis ”for-samtale”. Du kan læse mere om emnet i artiklen på hjemmesiden.

Læs mere i artiklen Mennesker med fokus på kost- og motionsvaner - et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser her . Download PDF >>>


Unge og samtaler
Kunne du tænke dig at snakke med en ung psykolog der fokuserer på dine forestillinger om fremtiden? Kender du det der med at det er svært at stå op om morgenen, fordi du ligger og spekulerer over alt det du skal nå? Eller du gider ikke at stå op til endnu en dag fyldt med oplevelser af uro og tomhed? Måske synes du din fremtid ligner en underlig grålig masse? Eller du får det skidt bare ved tanken om alle de valg du konstant skal træffe?

Det kan være der er problemer med kæresten, eller bøvl med dine forældre. Måske overvejer du en anden uddannelse, eller synes dit forhold til mad, motion, alkohol eller stoffer er ved at blive lidt for meget af det gode?

Vores møde tager udgangspunkt i dine aktuelle interesser og problemstillinger, samt dine forestillinger om fremtiden. Formen er dialog, oplæg, små strukturerede øvelser og stemningsoplevelser. Der er både mulighed for individuelle samtaler eller gruppesamtaler hvor du mødes med andre i en lignende situation.

Et oplæg kunne f.eks. handle om Eksistens Psykologiske temaer som;
Frihed; Er der forskel på at være fri fra og fri til noget?
Ansvar; Kan man undgå at svare på det man møder, eller svarer man uanset hvad man siger eller gør?
Den frie vilje; Kan man gøre lige hvad man vil, eller kan man kun gøre noget bestemt?

Du er velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe og en gratis ”for-samtale”.
Ring eller mail og hør nærmere.