Hjem Eksistens Psykologi Psykolog ydelser Emner/grupper Artikler Mail
Teoretisk grundlag Reflikon M¯det Min baggrund
Profil
Gitte Bach er uddannet Cand. Psych. fra Århus Universitet med speciale i Eksistens Psykologisk teori og praksis. Hun er uddannet indenfor både det kliniske, det pædagogiske og det arbejdspsykologiske område.

Gennem en længere periode har hun været i ”Mesterlære” hos en autoriseret, privat-praktiserende psykolog, der tilbyder samtaler og konsulentbistand på et Eksistens Psykologisk grundlag. Sideløbende har hun haft samtaler med unge og voksne, individuelt og i grupper, og har modtaget supervision på det.

Gitte har samarbejdet med både ledelse og medarbejdere, som vejleder på aktuelle problemstillinger, i supervisionsgrupper, på kurser og temadage. Og det er hendes oplevelse, at mange arbejdspladser efterspørger perspektiver, der kan indfange og nuancere konsekvenserne af samfundets vægtning af den enkeltes frihed og ansvar.

I sit arbejde med forskellige målgrupper: som handicaphjælper på en døgninstitution for børn og unge, som plejehjemsassistent for blinde ældre, som bestyrelsesmedlem og igangsætter af selvhjælpsgrupper, som aktivitetsmedarbejder for mennesker med en sindslidelse, og som rådgiver for pårørende til mennesker med en spiseforstyrrelse, har Gitte erfaret værdien i at kunne rumme, støtte og forstå mennesker, både når man giver afkald på ansvaret for sit eget liv og når man har mod på at gribe det!

I sit frivillige arbejde indenfor psykiatrien, som frivillig i et engelsk, antroposofisk Rudolf Steiner samfund af mennesker og mennesker med et handicap, samt som rejsende i Indien og Nepal, er Gitte blevet opmærksom på den udfordring, det er at erkende sine egne fordomme, kategoriseringer og begrænsninger. En udfordring, som hvis den tages alvorligt og forsat arbejdes med, kan være meget berigende for mødet mennesker imellem.

Eksistens Psykologien, som grundlæggende perspektiv for en psykolog praksis, er særligt udbredt i Europa og USA. I Danmark er den mindre udbredt, men vinder efterhånden indpas i mange sammenhænge. Det kan der være mange grunde til. Bl.a. er det filosofisk knudrede sprog svært umiddelbart at omsætte til typiske menneskelige problemstillinger i dagligdagen. Derfor er Gitte meget optaget af fortsat at udvikle materiale, der i et mere tilgængeligt sprog søger at belyse aktuelle problemstillinger fra et Eksistens Psykologisk grundlag.

I øjeblikket er Gitte i gang med en efteruddannelse i Eksistens Psykologi og Terapi. Undervisningen foretages af førende og anerkendte Eksistens psykologer og filosoffer fra Regent’s College of London m.fl. Download uddybende PDF >>>